top of page
  • Zdjęcie autoraJoanna Zielińska

Cykle życia kobiety i mężczyzny - fizjologia i zdolności rozrodcze


Cykle życia - mnisi buddyjscy

W Medycynie Chińskiej za procesy narodzin, wzrostu, rozwoju, rozmnażania i starzenia się odpowiadają Nerki. Przy czym chińskie rozumienie Nerek jest znacznie szersze niż zachodnie - oprócz samego narządu obejmuje również jego kanał energetyczny oraz szereg funkcji, m.in. zarządzanie układem moczowo-płciowym. Energia Nerek ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania człowieka - kieruje wzrostem kości i zębów, dojrzałością seksualną, etapami reprodukcji, a jej wyczerpywanie jest odpowiedzialne za menopauzę i andropauzę, starzenie się, utratę i siwienie włosów oraz wypadanie zębów.


Chińczycy zauważyli, że energia Nerek - determinująca procesy fizjologiczne związane z rozwojem i rozrodczością - zmienia się cyklicznie co 7 lat w przypadku kobiet oraz co 8 lat u mężczyzn. Wykres pokazuje zmiany tej energii wraz z wiekiem - liczby na dole opisują wiek odpowiednio kobiet i mężczyzn, zaś wysokość wykresu pokazuje poziom energii Nerek dla danego wieku.

cykle życia kobiet i mężczyzn w zależności od energii nerek

Okres zdolności do reprodukcji mieści się między 14 a 49 rokiem u kobiet oraz między 16 a 56 rokiem u mężczyzn. Szczyt energii Nerek - sił, możliwości fizycznych i seksualnych kobiety osiągają w okolicy 28 roku życia, a mężczyźni - około 32 roku życia.


Poniższe zestawienie opisuje dokładniej, jak energia Nerek oddziałuje na rozwój i starzenie się człowieka w każdym siedmio- i ośmioletnim cyklu.

cykle życia kobiet i mężczyzn w zależności od energii nerek

Warto zauważyć, że opisany proces dotyczy zdolności rozrodczych, a nie całego życia kobiet i mężczyzn. Wiek 49 lat u kobiet i 56 u mężczyzn oznacza zakończenie możliwości reprodukcji, nie determinuje natomiast długości życia.


Ciekawe jest wykorzystanie tej wiedzy w celu wyboru partnera tak, by przekazać jak najlepsze cechy potomkom. Energia Nerek jest silna i obfita u osób młodych, natomiast u ludzi w podeszłym wieku zawiera mądrość życiową i cenne doświadczenie. Dlatego starożytni Chińczycy uważali, że najlepszą “kombinacją” dla dziecka są rodzice składający się z młodej kobiety i starszego mężczyzny. Nie rozumiem, dlaczego nie rozważali sytuacji odwrotnej - kombinacja genów silnego mężczyzny i dojrzałej, mądrej kobiety, również mogłaby mieć swoje zalety:).Comments


bottom of page