top of page
 • Zdjęcie autoraJoanna Zielińska

Emocje jako wewnętrzne przyczyny chorób w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej i akupunkturze

Zaktualizowano: 10 maj 2023
Emocje jako przyczyny chorób - zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej - są przedmiotem rozważań nie tylko w medycynie chińskiej. W medycynie zachodniej mówi się w tym aspekcie o chorobach psychosomatycznych, czyli spowodowanych czynnikami psychicznymi, głównie emocjonalnymi. Podejście medycyny chińskiej jest jednak różne od zachodniego, ponieważ nie oddziela ono emocji od fizycznych aspektów naszego ciała - jedno i drugie jest ze sobą ściśle powiązanie, a elementem łączącym emocje z fizjologią jest ruch energii.


Dodatkowo - medycyna chińska łączy konkretne emocje z poszczególnymi narządami w ciele (a właściwie całymi układami obejmującymi narząd, jego kanał energetyczny i funkcje). Prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych będzie więc zapewniało właściwe zarządzanie powiązanymi z nimi emocjami, zaś zaburzenia w pracy tych narządów będą powodować problemy z tymi emocjami, które pozostają w związku z zaburzonym narządem. I odwrotnie - problemy emocjonalne będą uszkadzać te narządy, które odpowiadają za daną emocję. Dodatkowo każdy problem z emocjami będzie uszkadzał również Serce.


Warto zwrócić uwagę, że emocje same w sobie nie są szkodliwe, wręcz przeciwnie - są nam potrzebne. Wszystkie. Nawet te nieprzyjemne. Strach chroni nas przed robieniem niebezpiecznych rzeczy, złość w reakcji na niesprawiedliwość skłania nas do działania, żal po stracie pozwala nam się zatrzymać i zastanowić, co jest ważne w życiu, co w nim pozostało dobrego, a czemu trzeba pozwolić odejść.


Emocje są dla nas korzystne wtedy, kiedy są adekwatną reakcją na wywołującą ją sytuację i kiedy są przemijające. Powinny przychodzić i odchodzić. Tak, jak się to dzieje u dzieci.


Jednak z wiekiem tracimy tę umiejętność “swobodnego przepływu emocji” i to nie tylko w wyniku treningu społecznego i wychowania, ale też z powodu zaburzeń w pracy narządów wewnętrznych, co utrudnia nam adekwatne przeżywanie emocji.


Przyjrzyjmy się dokładniej, jak w medycynie chińskiej wyglądają zależności między narządami wewnętrznymi a emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka.


Płuca* i Jelito Grube* związane są Przemianą Metalu i odpowiadają za:

 • rozróżnianie dobra i zła,

 • odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych,

 • docenianie tego, co mamy,

 • odpuszczenie tego, co musi odejść,

 • wolę przetrwania,

 • żal po stracie,

 • tęsknotę za czymś, co straciliśmy,

 • poczucie winy.

Zależności między narządami a emocjami są dwukierunkowe. Z jednej strony odpowiednia praca Płuc i Jelita Grubego pozwoli na adekwatne przeżywanie żalu, umiejętność odpuszczenia, czy odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych. Problemy z tymi narządami będą sprzyjać problemom emocjonalnym - takim jak zbyt intensywny lub długotrwały żal po stracie, utrzymujące się poczucie winy, problemy z opuszczeniem tego co nam nie służy, czy trudności z odróżnieniem rzeczy ważnych od nieistotnych. Z drugiej strony - problemy dotyczące wymienionych emocji będą uszkadzać Płuca i Jelito Grube, powodując choroby tych narządów oraz dalsze pogłębianie się problemów emocjonalnych.


Nerki* i Pęcherz Moczowy* reprezentują Przemianę Wody i związane są z :

 • wytrwałością,

 • siłą woli,

 • strachem i lękiem (przed śmiercią, przed porażką, przed upokorzeniem, przed nieznanym, bez przyczyny)

 • niepokojem.

Właściwe funkcjonowanie tych narządów wzmocni silną wolę i wytrwałość w dążeniu do celu oraz adekwatne do sytuacji odczuwanie strachu. Problemy z Nerkami i Pęcherzem Moczowym mogą powodować problemy związane z lękiem, ciągłym uczuciem niepokoju lub brak wytrwałości. Z drugiej strony - silny strach, długotrwały lęk itp. będą uszkadzać Nerki i Pęcherz Moczowy.


Wątroba* i Pęcherzyk Żółciowy* wiążą się z Przemianą Drzewa i odpowiadają za:

 • odczuwanie złości, gniew, drażliwość,

 • rozgoryczenie,

 • obwinianie innych i siebie,

 • niskie/wysokie poczucie własnej wartości,

 • życzliwość w stosunku do innych vs zazdrość, zawiść,

 • poszanowanie granic innych vs jego brak,

 • elastyczność zachowań, poglądów i działań,

 • potrzebę rozwoju,

 • umiejętność planowania,

 • odwagę,

 • decyzyjność,

 • nadzieję na przyszłość.

Odpowiednio funkcjonująca Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy pozwolą nam adekwatnie przeżywać złość, tworzyć plany na przyszłość, dążyć do rozwoju, patrzeć z nadzieją w przyszłość, zapewnią odwagę i umiejętność podejmowania decyzji. Zaburzenie tych narządów prowadzić będzie do wybuchów złości, rozdrażnienia, ciągłego poirytowania, braku nadziei czy nieumiejętności planowania przyszłości. Oczywiście, tak jak poprzednio - problemy emocjonalne związane np. ze złością czy zazdrością będą uszkadzać powiązane z nimi narządy.


Śledziona* i Żołądek* reprezentują Przemianę Ziemi i są związane z:

 • równowagą wewnętrzną,

 • stabilnością emocjonalną,

 • poczuciem bezpieczeństwa,

 • umiejętnością odczuwania satysfakcji,

 • umiejętnością cieszenia się z doznań zmysłowych (jedzenia, dotyku, seksu),

 • zaufaniem do siebie,

 • troską vs nadmiernym zatroskaniem (zamartwianiem się)

 • równowagą między troską o siebie a o innych,

 • równowagą między dawaniem a braniem,

 • myśleniem w kółko bez rozwiązania (np. natłok myśli i zamartwianie się przed snem).

Tak jak poprzednio - prawidłowo pracujące narządy zapewniają odpowiednie zarządzanie związanymi z nimi aspektami emocjonalnymi, a nieprawidłowo działające - prowadzą do zaburzeń emocjonalnych w danym zakresie. Jednocześnie problemy z emocjami związanymi z Żołądkiem i Śledzioną będą prowadzić do ich uszkodzenia i chorób.


Serce* i Jelito Cienkie* związane są z Przemianą Ognia i odpowiadają za:

 • miłość - do siebie, do innych,

 • odczuwanie radości,

 • spokój wewnętrzny vs nerwowość, pobudzenie, nadaktywność, zaburzenia koncentracji, poszukiwanie bodźców i wrażeń, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

 • odczucie szczęścia,

 • chęć do kontaktów z ludźmi.

Tutaj również utrzymuje się dwukierunkowy wpływ narządów i emocji na siebie nawzajem.


Organizm ludzki funkcjonuje tak, jak otaczająca nas przyroda i cały świat - jest systemem wzajemnych powiązań, w którym jedna zmiana wywołuje ruch w całym systemie.

Dbajmy więc o każdy jego element, sen, wypoczynek, odżywianie. I o emocje.

Medytacja, ćwiczenia oddechowe, sport, psychoterapia, kontakt z przyrodą, Qigong, joga, Tai Chi - jest milion dróg i każdy musi znaleźć własną.


Jeśli potrzebujecie pomocy, zapraszam do gabinetu.


*Wielka litera rozpoczynająca nazwę narządów oznacza, że mowa o chińskiej definicji narządu, obejmującej narząd, jego kanał energetyczny i ich funkcje w organizmie.


Comments


bottom of page